Piękne gmachy nielubianych instytucji

pkin wawaW Warszawie wokół Starego Miasta mają swoje siedziby Ministrowie. Wystawne gmachy, zaskakujące wielkością, przepychem i odmiennością od nowoczesnych wieżowców pnących się coraz bardziej ku górze. Malownicze dziedzińce na środku zabudowanej przestrzeni, w stylu z dawnych lat zachęcają do zajrzenia przez wielkie bramy, ciekawych turystów lub przynajmniej zapytania strażników pełniących straż przy drzwiach do poszczególnych gmachów. Dlaczego wszystko jest takie cudowne, a polityka nadal utrzymuje się na niskim poziomie? W Polsce panuje jeden ogromny problem na masę krajową: przerost formy nad treścią. Tutaj wszystko ma swoje piękne opakowanie, wygląd, dobrą reklamę, a kiedy tylko przekroczy się próg wybranego miejsca czuje się wewnętrzną odrazę panującego chaosu i nieporządku. Nie dotyczy to tylko wspomnianych Ministerstw, ale wielu innych instytucji, które na pozór przypominają niebywały cud odrestaurowania powojennego, a tak naprawdę kryją w sobie wiele niezrozumiałych sytuacji, przykrości, konfliktów. Przechodząc dowolną ulicą stolicy napotyka się media rozgłaszające nową informację, lub decyzję, która zapadła w danej instytucji i od razu wyczuwa się, że jest ona z pewnością wyolbrzymiona, zamieniona i ukryta przed obywatelami. Piękne opakowania do strasznej prawdy, piękne budynki, zakłamanych miejsc.

Polityka w życiu biernego obywatela

gdanskWychodząc z domu, w każdym miejscu obecna jest polityka. Przechodząc przez ulicę obowiązują przepisy ruchu drogowego, wchodząc do sklepu klient zobowiązany jest zapłacić za zakupy, idąc do szkoły uczeń spełnia obowiązek kształcenia do osiemnastego roku życia. Kto jest odpowiedzialny za ustanowienie wszystkich przepisów w naszym kraju? Odpowiedź prawidłowa jest jedna: Sejm. Jednak wykonując te codzienne czynności nikt nie zastanawia się, czy to jest prawo, kto to wprowadził, dlaczego tak jest. Obywatele obowiązani są do przestrzegania pewnych fundamentalnych obowiązków jak na przykład płacenia podatków, uczestniczenia w wyborach parlamentarnych. Czy jednak każdy to robi? Obowiązek drugi jest najmniej uwzględniany. Ludzie nie chcą chodzić na wybory, na nie wiedzą kogo wybrać, nie interesują ich obietnice polityków wygłoszone podczas wieców w kampanii wyborczej, nie znają bieżących problemów Polski i świata. Jednak uważają, że to sposób zachowania parlamentarzystów jest skandaliczny, niegodny reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej i okazują w ten sposób obywatelski bunt. Dzięki takim biernym zachowaniom powstają problemy i spory, będące faktycznym dramatem. Wychodzi więc na to, że naród nie wykazuje zainteresowania problemami i kryzysem, dzięki czemu depresja polityczna się zwiększa, gdy do władzy dochodzą nieodpowiednie jednostki. Obywatelska bierność jest zaskakująco wysoka, co winno zacząć niepokoić.

Myśl konserwatywna jako doktryna tradycjonalistów

lincoln ststuaDoktryna polityczna, która ukierunkowana jest w szczególności na działania utrzymujące za najważniejsze tradycje, kulturę i rodzinę nazywa się konserwatyzmem. Ideologia ta broni koncepcji panującego ładu w państwie i zamyka się na zmiany, zakazuje wprowadzenia nowości w systemie politycznym. Wizja człowieka w tym ujęciu jest negatywna, ludzkość skażona jest złem, którego nie można przezwyciężyć, a tylko ograniczyć, dzięki autorytetom, religii czy też kulturze. Gospodarka w konserwatyzmie opiera się na własności prywatnej i zasadzie konkurencji realizowanej przez rynek. Własność prywatna stanowi podstawę wolności jednostki w państwie. Konserwatyści nie popierają wprowadzenia ustaw regulujących kwestie związków partnerskich, aborcji, eutanazji. Konserwatyści strzegą porządku hierarchicznego społeczeństwa, kładąc największy pokład możliwości utrzymania go we władzy wykonawczej. Szczególnie podkreślona jest tutaj rola elit, które tę władzę powinny sprawować. Społeczeństwo winno przekazywać tradycje z pokolenia na pokolenie. Idealny model rodziny to rodzina wielodzietna. Najsłynniejsi konserwatyści na świecie to: Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Edmund Bruke, Winston Churchill, a w Polsce: Michał Bobrzyński, Aleksander Hall oraz Stanisław Mackiewicz. Partie polityczne, ściśle prawicowe w Polsce to: Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.

Polityczne obietnice wyborcze

wywiadW dzisiejszych czasach polityka jest uprawiana w zróżnicowany sposób. Ciągle powstają nowe partie, pragnące dostać się do Sejmu, by mieć władzę ustawodawczą. Prześcigają się programami wyborczymi, poruszającymi, co rusz nowe problemy, kwestie trochę na wyrost przedstawione, zachęcają do ich wyboru, obiecują piękne drogi, niższe podatki, zmniejszenie poziomu bezrobocia, likwidacji projektu ustawy śmieciowej, sprzeciw przeciw zwiększaniu wieku emerytalnego. Tak zwana kiełbasa wyborcza istnieje od zawsze i praktycznie nigdy nie jest spełniona. Stopa bezrobocia ciągle pnie się w górę, ludzie są masowo zwalniani z pracy, wiek emerytalny został podniesiony o wiele lat, ustawa śmieciowa niedawno weszła w życie. Każdy rozsądny obywatel wie, że wszystkie obietnice nigdy nie zostały i nie zostaną spełnione, jednak z taką wiedzą trudniej idzie się do urny, by oddać swój głos na kogoś, kto i tak nie zrealizuje zamysłu lepszego bytu w Polsce. Jednak partie polityczne prześcigają się w idyllicznych obietnicach, rozgłaszając wszem i wobec, iż Polska będzie drugą zieloną wyspą, że to najlepszy ustrojowo kraj. Jednak jeśli w tak dobrym kraju panuje rzecz jasna demokracja, to dlaczego rządzi ludźmi jedna partia, a inne, ponieważ są w mniejszości, to znaczy że ich zdanie się nie liczy? Nad tym należy się zastanowić, by kolejne lata były dla Polski bardziej optymistyczne i zachęcające do pozostania w niej.

Polityka zagraniczna, problemy Grenlandii

GrenlandiaGrenlandia jako autonomiczne terytorium zależne od Dani, nie posiada żadnych uprawnień w kwestii dotyczących konstytucji, polityki zagranicznej i monetarnej, oraz w kwestii obrony narodowej.  Największa wyspa na świecie posiada jednak prawo do prowadzenia własnej polityki morskiej, na jej terytorium działa odrębna policja i struktura sądownicza. Co najważniejsze Grenlandia może samodzielnie zarządzać swoimi zasobami naturalnymi. Jednak na terenie wyspy rezyduje przedstawiciel władz centralnych Danii, sprawujący kontrole na działaniami grenlandzkich urzędników. Grenlandczycy posługują się duńską walutą. Wyspa posiada również indywidualne prawo do wyboru dwóch reprezentantów do duńskiego parlamentu, posiadając jednocześnie swój własny organ władzy ustawodawczej Landsting. Władze Grenlandii ponownie rozpatrują wejście do Unii Europejskiej, wcześniejsze niepowodzenia związane były z niechęcią do narzuconych przez Brukselę restrykcyjnych praw co do połowu ryb. Ponowne rozważania wejścia do Unii Europejskiej wiążą się z faktem, że wyspa ma olbrzymie bogactwa naturalne, na wyspie występuje 9 z 14 metali rzadkich, ropa naftowa, złoto, gaz i uran. Pomimo tak bogatego zasobu dóbr surowców Grenlandii brakuje dobrze zbudowanej infrastruktury i siły roboczej do rozpoczęcia wydobycia. Bogate zasoby surowców przyciągają spore zainteresowanie światowych potęg gospodarczych nie tylko z Unii Europejskiej, ale także poza nią- Chiny. Chiny gotowe są na przeprowadzenie długoletnich i dużych inwestycji na wyspie, oferując w swojej ofercie nieograniczone zasoby sił robotniczych.

Palący problem – niż demograficzny

dzieci niz demograficznyW Polsce ogromne znaczenie wydaje się mieć konieczność dołożenia wszelkich starań, by znacząco zwiększyć przyrost naturalny. Działania te, nazywane polityką prorodzinną, mają wspomóc rodziny i pary tak, aby chętniej decydowały się na posiadanie potomstwa. Polityka prorodzinna jest kwestią niezmiernie ważną. Nie skupiając się zbytnio na zasadności, czy też właściwym działaniu wdrażanych projektów, trzeba uzmysłowić sobie, że bez dzieci, starość pokolenia obecnie w wieku produktywnym może być dramatyczna. Różne kraje różnie radzą sobie z zatrważającym niżem demograficznym. Polityka wielu z nich poświęca bardzo wiele uwagi, a przede wszystkim finansów problemowi małego przyrostu naturalnego. Te kraje, dla których kolejni obywatele, a więc ci, którzy za jakiś czas zaczną zarabiać na emerytury obecnie pracujących, są kwestią priorytetową, zazwyczaj nie przywiązują wagi do słów i nazw, nie szczycą się sloganami i hasłami zamykanymi w szufladzie z napisem polityka prorodzinna. Wychodzą naprzeciw potrzebom, stwarzając takie warunki, by mamy czuły się zabezpieczone zawodowo i finansowo, a co za tym idzie nie obawiały się rodzenia dzieci.

Polityka społeczna w Polsce

osobyPolityka społeczna obejmuje zakres praktyczny w postaci działań zaspokajających potrzeby i rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie, realizowanych przez organizacje pozarządowe i władzę publiczną, jak i zakres teoretyczny, który zaliczamy do nauk społecznych. W polityce społecznej wyróżnia się trzy główne kategorie, o które ta winna jest dbać: bezpieczeństwo socjalne, ład społeczny i życie rodzinne. Każda z wymienionych dziedzin obejmuje życie rodzinne, w społeczeństwie i narodowe. Bezpieczeństwo socjalne winno zapewnić dochody podczas choroby, inwalidztwa, bezrobocia. Nie da się ukryć, iż zapomogi socjalne są bardzo często przyznawane w Polsce, bo i stan bezrobocia się zwiększa, szczególnie wśród ludzi młodych, z wykształceniem humanistycznym. Kategoria ta obejmuje także równość szans dla dzieci w szkołach, a także równego rozwoju człowieka. W ładzie społecznym odnajduje się logiczny sens- jeśli panuje pokój i względny dobrobyt człowiek rozwija się szybciej, mając większe szanse na wyjście przed szereg. W trzeciej kategorii ujmowana jest ważność rodziny jako komórki społecznej, dzięki której socjalizacja pierwotna przebiega zgodnie z założeniami, co następnie skutkuje w prawidłowym rozwoju człowieka. Polityka społeczna w gruncie rzeczy otacza nas z każdej strony, a tak wielu ludzi nadal nie wie, że to właśnie ta dziedzina praktycznej polityki.

Unia Europejska, łączy czy dzieli?

flagi ueUnia Europejska jest traktatem gospodarczo- politycznym, zawartym pomiędzy demokratycznymi krajami europejskimi. Składa się na nią 27 państw. Samo założenia Unii są bardzo trafne. Współczłonkowie bowiem wraz z przystąpieniem do wyrazili zgodę na wzajemną pomoc w razie wybuchu konfliktu międzynarodowego, zacieśnianie więzi gospodarczych pomiędzy państwami, prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, poprawę bytu najuboższych i wiele innych. Podstawowym problemem, który niesie za sobą przystąpienie do takiej organizacji jest przede wszystkim powolne zacieranie własnych- narodowych korzeni. Chodzi tutaj o stosunek do prawa unijnego, wprowadzenie takiej samej jednostki monetarnej, przesiąkanie obcymi kulturami i zjawiskami. W teorii państwa członkowskie nie zrzekają się swojej suwerenności, lecz przekazują kompetencje do jej wykonywania strukturom organizacji. Z drugiej jednak strony zasięg państw członkowskich w dziedzinach takich jak transport, podróżowanie, handel między krajowy daje znacznie szersze spektrum niż brak tego członkostwa. Jak widać trudno jest podjąć decyzję o słuszności przystąpienia do tego paktu politycznego. Patrząc na Polskę, dzięki Unii Europejskiej powstało wiele obiektów, ciągle pozyskiwane są dotacje jak i dofinansowania w zakresie edukacji w polskich szkołach. Może nie warto do końca krytykować czegoś, co daje jednak dużo innych korzyści.

Parlament w Rzeczypospolitej Polskiej

parlament rpSejm i Senat pełnia w Polsce tak naprawdę funkcję najważniejszą, są władzą wykonawczą, podejmują decyzje związane z uchwalaniem ustaw, zmianami artykułów w najważniejszym akcie normatywnym w Polsce- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm to izba niższa, Senat- wyższa. Łącznie parlament składa się z 460 posłów i senatorów. Parlament posiada funkcję ustrojodawczą, w postaci zmiany w Konstytucji. Ma także funkcję kreacyjną, przejawiającą się w powoływaniu Rady Ministrów, wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Sejm: 2, Senat: 1), i wielu innych stanowisk. Kolejną ważną funkcją jest kontrola nad rządem i innymi organami państwowymi, jednak prawo do niej ma tylko Sejm. Parlamentarzyści wybierani są za pomocą wyborów demokratycznych przez obywateli Polski uprawnionych do głosowania. Wybrani politycy jako przedstawiciele narodu otrzymują immunitet parlamentarny. Jest to przywilej, który chroni ich od odpowiedzialności karnej. To tylko nieliczne informacje dotyczące jednego z najważniejszych organów władzy, po więcej należy zajrzeć do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy obywatel Polski powinien przeczytać ją chociaż raz w życiu, więc może to dobry pretekst, by do niej sięgnąć.