Archiwa tagu: etniczne

Tolerancja gwarantem spokojnego życia w państwie

demonstracjaWe współczesnym świecie spotyka się bardzo przykre zjawisko, które polega na dyskryminacji ludzi, którzy naszym zdaniem są słabsi, inni,mniej doskonali od nas. Naturalnym jest, że w świecie i życiu krążą stereotypy, czyli pewne cechy przypisane grupie ludzi. Najczęstszym przykładem jest segregacja rasowa, podział na białych i czarnych, czyli lepszych i gorszych. Nietolerancja jest źródłem napięć w społeczeństwie, które prowadzą do ciężkich konsekwencji politycznych. W teorii państwa demokratyczne skupiają swoje siły, by chronić mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych. Do form dyskryminacji zaliczyć można apartheid, czyli problem w Ameryce Północnej, gdzie dochodziło do absurdalnych sytuacji pomiędzy afroamerykanami a ludnością amerykańską, dyskryminację rasową i nietolerancję religijną. Przyporządkowanie człowieka po jego wyglądzie, czy po tym w jakiej wierze został wychowany jest wręcz skandaliczne. A po dziś dzień na świecie giną ludzie, ponieważ władza nie potrafi zapanować nad zachowaniami obywateli teoretycznie silniejszych. Zjawisko dyskryminacji współcześnie objawia się szczególnie na grupach homoseksualnych. Wiele państw ma w swoich planach zalegalizowanie związków partnerskich, co także spotyka się z krytyką środowisk konserwatywnych.