Parlament w Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm i Senat pełnia w Polsce tak naprawdę funkcję najważniejszą, są władzą wykonawczą, podejmują decyzje związane z uchwalaniem ustaw, zmianami artykułów w najważniejszym akcie normatywnym w Polsce- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm to izba niższa, Senat- wyższa. Łącznie parlament składa się z 460 posłów i senatorów. Parlament posiada funkcję ustrojodawczą, w postaci zmiany w Konstytucji. Ma […]