Parlament w Rzeczypospolitej Polskiej

parlament rpSejm i Senat pełnia w Polsce tak naprawdę funkcję najważniejszą, są władzą wykonawczą, podejmują decyzje związane z uchwalaniem ustaw, zmianami artykułów w najważniejszym akcie normatywnym w Polsce- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm to izba niższa, Senat- wyższa. Łącznie parlament składa się z 460 posłów i senatorów. Parlament posiada funkcję ustrojodawczą, w postaci zmiany w Konstytucji. Ma także funkcję kreacyjną, przejawiającą się w powoływaniu Rady Ministrów, wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Sejm: 2, Senat: 1), i wielu innych stanowisk. Kolejną ważną funkcją jest kontrola nad rządem i innymi organami państwowymi, jednak prawo do niej ma tylko Sejm. Parlamentarzyści wybierani są za pomocą wyborów demokratycznych przez obywateli Polski uprawnionych do głosowania. Wybrani politycy jako przedstawiciele narodu otrzymują immunitet parlamentarny. Jest to przywilej, który chroni ich od odpowiedzialności karnej. To tylko nieliczne informacje dotyczące jednego z najważniejszych organów władzy, po więcej należy zajrzeć do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy obywatel Polski powinien przeczytać ją chociaż raz w życiu, więc może to dobry pretekst, by do niej sięgnąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *