Piękne gmachy nielubianych instytucji

W Warszawie wokół Starego Miasta mają swoje siedziby Ministrowie. Wystawne gmachy, zaskakujące wielkością, przepychem i odmiennością od nowoczesnych wieżowców pnących się coraz bardziej ku górze. Malownicze dziedzińce na środku zabudowanej przestrzeni, w stylu z dawnych lat zachęcają do zajrzenia przez wielkie bramy, ciekawych turystów lub przynajmniej zapytania strażników pełniących straż przy drzwiach do poszczególnych gmachów. […]