Rzecz o obronności

polska flaga banderaNadrzędną wartością i dobrem społecznym, dającym obywatelom poczucie względnego bezpieczeństwa i stabilności życia w kraju, jest świadomość, że nie zagrażają mu wojny, ataki, czy naruszenie suwerenności. W zapewnieniu właściwych stosunków z innymi krajami pomaga właściwie opracowana polityka zagraniczna. Nie opiera się ona co prawda wyłącznie o kwestie zbrojnych działań i ewentualnych porozumień, mających służyć międzynarodową pomocą, ale kwestie te zajmują ważne miejsce. Polityka zewnętrzna ma na celu wdrażanie takich rozwiązań i prowadzenie takich działań, które przyniosą pożądane korzyści i zrealizują dążenia ekonomiczne, gospodarcze, czy polityczne na forum światowym. Działania te wymagają olbrzymiego doświadczenia tych, którzy o nich decydują i szeroko pojętej dyplomacji, ponieważ bardzo często dochodzi do tzw. konfliktu interesów. Oznacza to mniej więcej tyle, że polityka, jaką chce realizować jeden kraj, może godzić w założenia, interesy i gospodarkę innego. Sztuką są negocjacje międzynarodowe, które znajdują konsens.