Polityka zagraniczna, muzułmański stosunek do kobiet w Turcji

turcjaKraje muzułmańskie takie jak Turcja, gdzie 99% obywateli to wyznawcy islamu, postrzegane są bardzo często jako kraje dyskryminujące stanowisko kobiet w życiu politycznym, gospodarczym, a także społecznym. Co ciekawe władze w Turcji po wielu rewolucyjnych zmianach w XX i XXI wieku, dokonało równości między pozycją kobiet i mężczyzn w kwestiach gospodarczych, ale przede wszystkich politycznych. Co ciekawe przed przyjęciem islamu przez państwo tureckie, kobiety posiadały szeroki wachlarz praw dotyczących kwestii społecznych i politycznych. Do wszystkich zamężnych kobiet zwracano się z należytym szacunkiem, a osoby, które je znieważyły podlegały surowej karze śmierci. Wraz z przyjęciem islamu, społeczeństwo tureckie nadal pozostawało wierne przyjętym i utrwalonym w społeczeństwie obyczajom. Jednak wraz z upływem czasu nowo przyjęta religia wprowadziła zmiany w postrzeganiu i traktowaniu kobiet w sferze politycznej i społecznej. Do początku XX wieku kobiety miały ograniczony dostęp do edukacji, kobiety zaczęły podlegać coraz większemu rygorowi i wszelkim ograniczeniom swobody wypowiedzi. Panowała pełna poligamia, mężczyźni mogli poślubić maksymalnie cztery żony. Kobieta nie miała nic do powiedzenia w kwestii wyboru i poślubienia męża. Kandydata na męża wybierali rodzice, którzy nie organizowali tradycyjnych zaręczyn, najczęściej ,,zaręczyny’’ przybierały formę ustnej umowy między dwoma zainteresowanymi rodzinami. Małżeństwo zawierane było w obecności rodzin i za umowna zgodą obu narzeczonych.