Polityka zagraniczna, muzułmański stosunek do kobiet w Turcji

turcjaKraje muzułmańskie takie jak Turcja, gdzie 99% obywateli to wyznawcy islamu, postrzegane są bardzo często jako kraje dyskryminujące stanowisko kobiet w życiu politycznym, gospodarczym, a także społecznym. Co ciekawe władze w Turcji po wielu rewolucyjnych zmianach w XX i XXI wieku, dokonało równości między pozycją kobiet i mężczyzn w kwestiach gospodarczych, ale przede wszystkich politycznych. Co ciekawe przed przyjęciem islamu przez państwo tureckie, kobiety posiadały szeroki wachlarz praw dotyczących kwestii społecznych i politycznych. Do wszystkich zamężnych kobiet zwracano się z należytym szacunkiem, a osoby, które je znieważyły podlegały surowej karze śmierci. Wraz z przyjęciem islamu, społeczeństwo tureckie nadal pozostawało wierne przyjętym i utrwalonym w społeczeństwie obyczajom. Jednak wraz z upływem czasu nowo przyjęta religia wprowadziła zmiany w postrzeganiu i traktowaniu kobiet w sferze politycznej i społecznej. Do początku XX wieku kobiety miały ograniczony dostęp do edukacji, kobiety zaczęły podlegać coraz większemu rygorowi i wszelkim ograniczeniom swobody wypowiedzi. Panowała pełna poligamia, mężczyźni mogli poślubić maksymalnie cztery żony. Kobieta nie miała nic do powiedzenia w kwestii wyboru i poślubienia męża. Kandydata na męża wybierali rodzice, którzy nie organizowali tradycyjnych zaręczyn, najczęściej ,,zaręczyny’’ przybierały formę ustnej umowy między dwoma zainteresowanymi rodzinami. Małżeństwo zawierane było w obecności rodzin i za umowna zgodą obu narzeczonych.

Chroń prywatność, chroń siebie

stare miastoInternet wydaje się budzić ambiwalentne uczucia. Z jednej strony zachwyt nad tym, jakie otwiera perspektywy, na co pozwala, z drugiej zaś strach przed szkodami, jakie można przy jego pomocy wyrządzić. Dla wielu użytkowników sieci, jest to furtka dla naciągaczy, oszustów i innych, czyhających na pojawienie się nieświadomego Internauty. Świadomość społeczna jest różna. Jedni twierdzą, że są w sieci anonimowi, inni boją się gromadzenia danych o sobie. Z pomocą wszystkim przychodzi polityka prywatności. To nic innego, jak zapis postanowień danej witryny, mający na celu informowanie użytkowników o tym, jakie ich dane są gromadzone, kto nimi zarządza i w jaki sposób. Ważnym aspektem, który obejmuje rzeczona polityka, jest stała możliwość wglądu w powierzone serwisowi czy witrynie własne dane, modyfikowania ich, czy usuwania. Witryny i serwisy gromadzą dane w różnych celach, głównie statystycznych i marketingowych. Dzięki Ustawie O Ochronie Danych osobowych, nie tylko Internauci, ale także klienci banków, subskrybenci, uczestnicy programów lojalnościowych w sklepach i inni mogą czuć się spokojni, a powierzone dane uważać za bezpieczne. Polityka prywatności w zgodzie z ustawą chroni konsumentów i użytkowników

Kryzysowa rzeczywistość

palac kulturyBezrobocie jest obecnie chyba jednym z głównych problemów w kraju. Kryzys podyktował masowe zwolnienia, degradacje, obniżki pensji i redukcje etatów. W związku z tym wiele nawet dobrze wykształconych osób zasiliło szeregi bezrobotnych. Decydenci państwowi, którym nieobca jest polityka gospodarcza kraju, nie pozostali obojętni wobec dramatycznej sytuacji na rynku pracy, kładąc większy nacisk na uzyskanie porozumienia na linii pracodawca – pracownik oraz aktywnie stymulując rozwój rynku pracy. Polityka zatrudnienia znana i stosowana jest co prawda nie od dziś, nikt też nie opracował jej na potrzeby światowego kryzysu, jednak szczególnie teraz jej realizacja ma ogromne znaczenie. Większość podejmowanych działań ma na celu zmniejszenie bezrobocia oraz ściśle związanego z nim wykluczenia społecznego i osłabienia gospodarki kraju. Skuteczna polityka pracy, którą właściwie się realizuje, to nie tylko kwestia pomocy jednostkom, ale także znacząca poprawa wydolności finansowej i stabilności ekonomicznej państwa, dlatego ma tak ogromne znaczenie.

Polityka rodzinna to teoria

prorodzinne rodzinaKażda niemal kobieta marzy o dziecku. Nie każda od razu, nie każda w tej chwili, ale większość z nich widzi swoją przyszłość z potomstwem. Dziś jednak trudno o rodzinę wielodzietną. Tak, jak jeszcze w czasach naszych babć, rodzina z jednym, czy dwójką była wyjątkiem, tak dziś naturalna wtedy z piątką czy szóstką, wzbudza sensację. Od tamtych czasów wiele się zmieniło. Nie wiadomo, czy na nowe preferencje i modele rodzinne ma wpływ współczesna polityka, czy realia życia są aż tak inne. Wydaje się być zrozumiałym, że w ta niepewnych czasach trudno świadomie decydować się na większe potomstwo. Wielu rodziców boi się, że polityka rodzinna to teoria, a w praktyce zostaną sami z koniecznością wyczarowania dzieciom jedzenia. Taka sytuacja dla kraju nie jest dobra. Mniej rodzących się dzieci, to trudniejsza przyszłość dla nas, pokolenia aktualnie pracującego. By to się zmieniło, potrzebna jest mądrze opracowana i wdrażana polityka prorodzinna, która nie tylko pozwoli na poczęcie kolejnych dzieci, ale zapewni ich rodzicom choć minimum poczucia bezpieczeństwa na przyszłość.

Tolerancja gwarantem spokojnego życia w państwie

demonstracjaWe współczesnym świecie spotyka się bardzo przykre zjawisko, które polega na dyskryminacji ludzi, którzy naszym zdaniem są słabsi, inni,mniej doskonali od nas. Naturalnym jest, że w świecie i życiu krążą stereotypy, czyli pewne cechy przypisane grupie ludzi. Najczęstszym przykładem jest segregacja rasowa, podział na białych i czarnych, czyli lepszych i gorszych. Nietolerancja jest źródłem napięć w społeczeństwie, które prowadzą do ciężkich konsekwencji politycznych. W teorii państwa demokratyczne skupiają swoje siły, by chronić mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych. Do form dyskryminacji zaliczyć można apartheid, czyli problem w Ameryce Północnej, gdzie dochodziło do absurdalnych sytuacji pomiędzy afroamerykanami a ludnością amerykańską, dyskryminację rasową i nietolerancję religijną. Przyporządkowanie człowieka po jego wyglądzie, czy po tym w jakiej wierze został wychowany jest wręcz skandaliczne. A po dziś dzień na świecie giną ludzie, ponieważ władza nie potrafi zapanować nad zachowaniami obywateli teoretycznie silniejszych. Zjawisko dyskryminacji współcześnie objawia się szczególnie na grupach homoseksualnych. Wiele państw ma w swoich planach zalegalizowanie związków partnerskich, co także spotyka się z krytyką środowisk konserwatywnych.